Reference

Reference 2018-10-04T13:12:09+00:00

Prodajno tržište “Vatrogasnog društva Ilireks” obuhvata više ka-tegorija poslovnih saradnika.

To su uglavnom kompanije koja žele da obezbijede za svoje radnike kvalitetna sredstva zaštite, brinući za njihovu bezbjednost.

Neki od njih su “Azmont investments”, “Merkator”, “Portonovi resorts management company”,”Montenegro Stars”, HG “Budvanska rivijera”,”Ibero star Bellevue hotel”,”Knjaz Miloš Montenegro” i.t.d.
Sa nekim klijentima otpočela je saradnja opremanjem njihovih objekata protivpožarnom ili hidrantskom opremom. Ta saradnja se kasnije nastavila angažovanjem na redovnoj šestomjesečnoj kontroli ispravnosti i servisu pomenute opreme.
Tako je otpočela saradnja sa “Bar-Kodom”, “Sportskim obje-ktima”, “Fab Live”-om, “Fashion company”,”Inditex Montenegro”. Takođe i sa “Zavodom za transfuziju krvi CG”, “Upravom za imovinu”, “Zavodom za izvršenje krivičnih sankcija”, “Službom zaštite Glavnog Grada”, “Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost”, “Službom zaštite Prijestonice” i t.d.
Sa benzinskom pumpom “CMC” i prodavnicama auto djelova “Castellana” saradnja se sastoji u plasiranju vatrogasnih aparata i kompleta prve pomoći za automobile u njihovim maloprodajnim jedinicama.

“Vatrogasno društvo Ilireks” je takođe bilo angažovano na obuci zaposlenih o postupanju u slučaju požara u “CKB” banci, “Delta Maxiju” i t.d.
Sve češći klijenti su i Skupštine etažnih vlasnika, tako da je ovo preduzeće opremilo pojedine stambene zgrade u Podgorici svojim vatrogasnim aparatima i hidrantskom opremom. Takođe vrši usluge redovne šestomjesečne kontrole ispravnosti vatrogasnih aparata.
Najčešći dobavljači ličnih sredstava zaštite na radu su firme iz regiona (“Albo”,”Boka Komerc”,”Matica”-Beograd).

Vatrogasne aparate i hidrantsku opremu dugi niz godina može ponuditi po konkurentnim uslovima zahvaljujući saradnji sa vodećim proizvođačima iz regiona (“Todorović” Kragujevac, “Červinka” iz Češke i t.d.), kao i direktnoj saradnji sa jednim od najvećih proizvođača vatrogasnih aparata u Kini “SIAN FIRE” Co Ltd.
Sa domaćeg tržišta uspostaviljena je dobra saradnja sa kompanijom “SPARK” iz Nikšića, koja proizvodi radnu odjeću i sa “Promotive” iz Podgorice,koji vrše usluge brendiranja zaštitne opreme (štampa na radnoj odjeći, šljemovima i fluo programu).