Iskustvo i korektnost

O nama 2018-10-04T13:15:25+00:00

“Vatrogasno društvo Ilireks”doo – Podgorica

“Vatrogasno društvo Ilireks” posluje od decembra 2010. godine i svojim klijentima nudi kvalitetan i raznovrstan izbor sredstava zaštite na radu kao i vatrogasne opreme. Pored toga, nudi i usluge kontrole i servisa vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže.
U svom asortimanu posjeduje više vrsta ručnih,prenosnih i automatskih vatrogasnih aparata i sredstava za zaštitu na radu, čiji su proizvođači prepoznatljivi po kvalitetu u okruženju. Prati zakonske propise i regulativu koju klijenti moraju poštovati, kao i savremene potrebe društva za bezbjednim poslovnim ambijentom. “Vatrogasno društvo Ilireks”polazi od činjenice da je čovjek najvažniji resurs u svim sferama poslovanja, a njegova bezbjednost u svakom trenutku imperativ. Istovremeno, prevencija zasluženo zauzima vodeće mjesto u odnosu na reaktivno djelovanje i saniranje posledica.
Takođe značajnu ulogu ima i širenje svijesti o opremanju protivpožarnom opremom stambenih objekata, bez obzira na to što sprovođenje zakona u tom domenu nije u potpunosti realizovano. S tim u vezi kreirana jeposebna ponuda za Skupštine etažnih vlasnika, i sa mnogima je uspostavljena saradnja.
Od svog osnivanja, “Vatrogasno društvo Ilireks” stavlja akcenat na društveno-odgovorno poslovanje, pa često svoje aktivnosti usmje-rava ka očuvanju životne okoline i zaštiti životinja, učestvujući u akcijama i donirajući sredstva za takve ideje. Pored toga, asortiman je obogaćen i sredstvima zaštite koja odgovaraju najnovijima eko-loškim zahtjevima.
Uzimajući u obzir ove aspekte, o misiji preduzeća se može govoriti u kontekstu stvaranja bezbjednog ambijenta za rad i život ljudi iz okruženja.